Svartisbåten er ute av drift

Sommeren 2021 blir det ingen turer med Svartisbåten over Svartisvatnet. Dette gjelder for Austerdalsbreen, brearmen på østsiden av Svartisen i Rana Kommune.

Hvis du vil besøke Engabreen, en annen brearm som er i Meløy kommune, finner du informasjon på nettsiden svartisen.no.

Hvis du har spørsmål om stansen, kan du finne informasjon lenger ned på denne siden, eller du kan ta kontakt med turistinformasjonen til Visit Helgeland.

Svartisbåten

Svartisen — Austerdalsisen

Svartisen, med sine 370 kvadratkilometer, er den nest største isbreen i Norge.

Breen har 60 brearmer. De to mest kjente av disse er «Austerdalsisen» og «Engabreen». Austerdalsisen ligger på innlandet i Rana Kommune, mens Engabreen er i Meløy kommune, på kysten. For info om Engabreen og Engenbreenskyssen, gå til denne nettsiden.

Stans i trafikken

Sommeren 2021 blir det ingen turer med Svartisbåten.

Trafikkstansen gjelder for båtskyssen som går til Austerdalsisen, brearmen på østsiden av Svartisen (Rana kommune).

Frem til stansen i 2021 kunne man kjøpe billett og dra med båt i ca. 20 minutter over Svartisenvatnet og etterpå gå ca. 3 km til fots for å komme seg frem til isen. Nå som båten ikke går lenger, er eneste alternativ å gå en lengre tur til fots eller å besøke brearmen Engabreen, som er på vestsiden av Svartisen (Meløy kommune).

Trafikkstansen skyldes at båten er gammel og trenger omfattende ombygging for å få tillatelse til videre drift fra Sjøfartsdirektoratet. Nåværende eier ønsker ikke å finansiere denne kostnaden, og det er derfor besluttet å avvikle driften.

Hvis noen kan tenke seg å drive en eller annen form for persontransport over Svartisvatnet sommeren 2022 eller senere, er de velkommen til å melde sin interesse hos eier av båten området, Arnold Svartisdal.

Inntil finansiering og nye drivere kommer på plass er det usikkert om Svartisbåten vil starte opp igjen.